Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

SAS Business Intelligence Reporting: Základy /
SAS Business Intelligence Reporting 1: Essentials (SBU1)


Toto školenie umožňuje biznis užívateľom preniknúť do oblasti vytvárania reportov, analýz a dashboardov. U účastníkov sa nepredpokladajú žiadne znalosti, okrem základom práce z PC, aplikáciami MS Office a webovým prehliadačom.

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement