Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

Budovanie Business Intelligencie vo Vašej Organizácii 2: Pokročilé témy /
Creating Business Intelligence for Your Organization 2: Additional Topics (SBA2)


Toto školenie rozširuje znalosti získané v školení Budovanie Bussiness Intelligence vo Vašej organizácii 1: Základy. Účastníci preberajú pokročilé techniky na tvorbu SAS Informačných máp, reportov, SAS Stored procesov a SAS BI Dashboardov. Pred prihlásením na školenie by účastníci mali mať znalosti v rozsahu školenia Budovanie Bussiness Intelligence vo vašej Organizácii 1 - Základy.

Na školení sa naučíte:

  • spravovať a vytvárať dátové zdroje
  • vytvárať a používať dynamický výber premenných
  • vytvárať pokročilé informačné mapy pomocou nástroja SAS Information Maps Studio
  • vytvárať, časovať a rozosielať vylepšené reporty
  • budovať stored procesy pre vytváranie dynamických dátových zdrojov
  • vytvárať pokročilé SAS BI Dashboard aplikácie
  • používať SAS Visual BI
  • produkovať konsolidované reporty

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement