Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

Budovanie Business Intelligencie vo Vašej Organizácii 1: Základy /
Creating Business Intelligence for Your Organization 1: Essentials (SBA1)


Toto školenie umožňuje biznis užívateľom preniknúť do oblasti vytvárania reportov, analýz a dashboardov. Nepredpokladajú sa žiadne znalosti okrem základov práce z PC, aplikáciami Microsoft Office a webovým prehliadačom. Výhodou môže byť skúsenosť s programovaním v SASe a znalosť SAS Enteprise Guide.

Na školení sa naučíte:

  • používať niekoľko aplikácií platformy SAS Business Analytics
  • vytvárať informačné mapy, stored procesy a SAS BI Dashboard aplikácie
  • produkovať konsolidované reporty
  • skúmať metadáta vytvorené na SAS Platforme

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement