Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

SAS Makro jazyk 1: Úvod /
SAS Macro Language 1: Essentials (MAC1)


Školenie SAS Makro Jazyk 1 je určené skúseným SAS programátorom, ktorí si chcú rozšíriť poznatky o používaní a práci s makrami. U účastníkov sa predpokladajú skúsenosti so SAS programovaním v rozsahu školenia SAS Programovanie 1 - základy.
Na školení sa naučíte:

  • nahrádzať text v SAS kódoch
  • automatizovať a parametrizovať generovanie SAS kódov
  • zostrojiť kód podmienene a opakovane
  • používať makro premenné a makro funkcie.

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement