Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

SAS Enterprise Guide: ANOVA, Regresia a Logistická regresia /
SAS Enterprise Guide: ANOVA, Regression, and Logistic Regression (LWEGBS42)


Školenie je určené používateľom aplikácie SAS Enteprise Guide, ktorí chcú pomocou tejto aplikácie robiť štatistické analýzy. Školenie je zamerané na analýzu rozptylu, viacrozmernú regresiu, analýzu kategoriálnych dát a a logistickú regresiu.

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement