Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

JMP softvér: Preskúmanie dát /
JMP Software: Data Exploration (JDEX8)


V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement