Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

Hĺbková analýza údajov so SAS Enterprise Miner /
Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner (AAEM61)


Školenie, ktoré je zamerané na hĺbkovú analýzu údajov, a to na hľadanie vzorov a prediktívne modelovanie s využitím aplikácie SAS Enterprise Miner. Obsahuje metódy a postupy pre vyhodnocovanie najlepšieho modelu.

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement